تیریشه

تیریشه؛ انواع تیریشه رشته کن لاستیک و همچنین خط برش ورقهای اهنی ساخته میشود

تریشه-پرشین-صنعت