پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک شامل پرسهای کشش و فرم، پرسهای پخت لاستیک، پرسهای تزریق لاستیک و پلاستیک، پرسهای دستی کارگاهی که از تناژ ۵ تن تا 500 تن و طبق سفارش طراحی و ساخته میشود

WERF