فیدر های پنوماتیک

انواع فیدر های پنوماتیک و مکانیکی تحت فرمان سروو موتور در اندازه مختلف و بنا به نیاز مشتری طراحی و ساخته میگردد

GDV