غلطک

غلطک؛ انواع غلطک های مورد استفاده در صنایع لاستیک که وظیفه میکس مواد را دارد از نمونه های ازمایشگاهی گرفته تا غلطکهای سنگین و انواع بنبوری با لیتراژهای مختلف و همچنین غلطکهای نبرد و صاف کن ورق و فولاد در تناژهای مختلف طراحی و ساخته میشود

ب